Hướng dẫn cài đặt Windows Legacy/MBR bằng WinNT Setup

Chia sẻ bài viết

WinNT Setup hỗ trợ cài rất nhiều phiên bản Windows đặc biệt là những phiên bản Windows đã rebuild lại . Những phiên bản Windows rebuild có một số phiên bản sẽ không cài được bằng cách mount file ISO rồi chạy “Setup.exe” vậy nên mình sẽ dùng WinNT Setup để cài những phiên bản Windows rebuild đó

* Phiên bản Windows rebuild do các cá nhân hoặc tổ chức mod lại từ phiên bản Windows gốc của Microsoft . Những phiên bản được làm lại không phải do Microsoft chính thức phát hành thường được gọi là Windows rebuild

Video hướng dẫn