Hướng dẫn restore Windows chuẩn Legacy/MBR với file backup chuẩn UEFI/GPT

Chia sẻ bài viết

Hầu hết kỹ thuật viên / IT cài Windows theo kiểu dùng file backup (file GHOST) . Dùng cách này rất thích hợp cho kiểu cài một lúc nhiều máy hoặc đơn giản là nhanh hơn thay vì cài bằng file ISO tốn rất nhiều thao tác và thời gian

Với cách cài bằng file backup (GHOST) về cơ bản thì file backup chuẩn nào sẽ cài cho chuẩn đó . Ví dụ file backup chuẩn UEFI/GPT thì chỉ sử dụng cho máy tính đang boot chuẩn UEFI và ổ cứng GPT . File backup chuẩn Legacy/MBR thì chỉ dùng cho máy tính boot chuẩn Legacy ổ cứng MBR

NHV BOOT hướng dẫn cách restore file backup chuẩn UEFI/GPT cho máy tính sử dụng chuẩn boot Legacy/MBR . Với cách làm này thay vì phải tạo 2 bản backup cho 2 chuẩn khác nhau thì nay sẽ chỉ cần 1 bản backup dùng cho cả 2 , sử dụng phần mềm Macrium Reflect trong NHV BOOT áp dụng cho các định đạng file *.TIB *.ADI *.TBI …..

Video hướng dẫn