HƯỚNG DẪN UPDATE PHIÊN BẢN MỚI NHV BOOT

Với NHV BOOT được tác giả update thường xuyên để đảm bảo bộ phần mềm trong NHV BOOT ổn định và mới nhất Download NHV BOOT phiên bản mới nhất tại đây https://nhvboot.com/download/ Video (Bật phụ đề /Captions) hướng dẫn update NHV BOOT không mất phân vùng Data và test các chế độ boot . […]