NHV BOOT luôn được cải thiện và nâng cao

Nâng cấp NHV BOOT phiên bản mới để có trải nghiệm tốt nhất

Hỗ trợ & báo cáo lỗi vui lòng liên hệ : 0886 088 969

Email : admin@nhvboot.com

Luôn luôn cập nhật

Ngày nay công nghệ không ngừng phát triển , phần cứng máy tính được nâng cấp liên tục . Để đảm bảo tính tương thích tốt hỗ trợ đa nền tảng . NHV BOOT sẽ luôn luôn được cải thiện và nâng cao 

Nâng cấp WinPE

WinPE là thành phần không thể thiếu trong bộ công cụ cứu hộ NHV BOOT . WinPE có trong NHV BOOT cực kỳ mạnh mẽ hỗ trợ đa phần cứng là nền tảng để các phần mềm , ứng dụng chạy trên đó 

Cập nhật gói phần mềm

Gói phần mềm có trong NHV BOOT rất đa dạng , nhiều chức năng và dùng phiên bản cao cấp nhất . Để đạt được hiệu quả cao trong quá trình xử lý , NHV BOOT luôn sử dụng gói phần mềm mới

Lịch sử thay đổi NHV BOOT 2023 V1450 ( update 25-03-2023)

Lịch sử thay đổi NHV BOOT 2023 V1400 ( update 12-01-2023)

Lịch sử thay đổi NHV BOOT 2023 V1300

Lịch sử thay đổi NHV BOOT 2023 V1250

Lịch sử thay đổi NHV BOOT 2023 V1155

Lịch sử thay đổi NHV BOOT 2023 V1070