NHV BOOT luôn được cải thiện và nâng cao

Nâng cấp NHV BOOT phiên bản mới để có trải nghiệm tốt nhất

Hỗ trợ & báo cáo lỗi vui lòng liên hệ : 0886 088 969

Email : admin@nhvboot.com

Luôn luôn cập nhật

Ngày nay công nghệ không ngừng phát triển , phần cứng máy tính được nâng cấp liên tục . Để đảm bảo tính tương thích tốt hỗ trợ đa nền tảng . NHV BOOT sẽ luôn luôn được cải thiện và nâng cao 

Nâng cấp WinPE

WinPE là thành phần không thể thiếu trong bộ công cụ cứu hộ NHV BOOT . WinPE có trong NHV BOOT cực kỳ mạnh mẽ hỗ trợ đa phần cứng là nền tảng để các phần mềm , ứng dụng chạy trên đó 

Cập nhật gói phần mềm

Gói phần mềm có trong NHV BOOT rất đa dạng , nhiều chức năng và dùng phiên bản cao cấp nhất . Để đạt được hiệu quả cao trong quá trình xử lý , NHV BOOT luôn sử dụng gói phần mềm mới

Lịch sử thay đổi NHV BOOT 2024 V1750 (23-03-2024)

Lịch sử thay đổi NHV BOOT 2024 V1650 (01-01-2024)

Lịch sử thay đổi NHV BOOT 2023 V1500 (08-07-2023)

Lịch sử thay đổi NHV BOOT 2023 V1400 (12-01-2023)