Hướng Dẫn Cài Đặt Windows Legacy/MBR Bằng WinNT Setup

Hiện tại có rất nhiều cách để cài đặt Windows . Nay mình sẽ làm video hướng dẫn cài Windows bằng WinNT Setup trong WinPE NHV BOOT . WinNT Setup hỗ trợ cài rất nhiều phiên bản Windows đặc biệt là những phiên bản Windows đã rebuild lại . Những phiên bản Windows rebuild có […]