Hướng dẫn cài đặt Windows UEFI/GPT bằng WinNT Setup

Chia sẻ bài viết

Có rất nhiều cách để cài đặt Windows , một trong số đó dùng qua phần mềm WinNT Setup . WinNT Setup hỗ trợ cài rất nhiều phiên bản Windows đặc biệt là những phiên bản Windows đã rebuild . Phiên bản Windows rebuild có một số phiên bản sẽ không cài được bằng cách mount file ISO rồi chạy “Setup.exe” vậy nên NHV BOOT sẽ dùng WinNT Setup để cài những phiên bản Windows rebuild đó

* Phiên bản Windows rebuild do các cá nhân hoặc tổ chức mod lại từ phiên bản Windows gốc của Microsoft . Những phiên bản được làm lại không phải Microsoft chính thức phát hành thường được gọi là Windows rebuild

Video hướng dẫn cài đặt Windows UEFI/GPT bằng WinNT Setup (bật phụ đề)