Hướng dẫn cài và tạo file backup Windows 11 trên máy ảo WMware chi tiết NHV BOOT

Chia sẻ bài viết

Hướng dẫn cài đặt và tạo file backup (Ghost) trên máy ảo VMware sử dụng NHV BOOT áp dụng cho Windows 7 8 10 11 UEFI

Video hướng dẫn chi tiết