Hướng dẫn chuyển đổi chế độ boot Windows Legacy sang UEFI

Chia sẻ bài viết

Một số trường hợp chúng ta cần phải chuyển đổi chế độ boot Windows Legacy sang UEFI. nhvboot.com sẽ hướng dẫn chuyển đổi chế độ boot Windows mà không phải cài lại

Trước khi thực hiện các bạn cần nắm rõ nguyên tắc sau :

Windows boot ở chế độ UEFI chuẩn ổ cứng GPT cần 2 phân vùng EFI (FAT32) và Windows (NTFS)

Windows boot ở chế độ Legacy chuẩn ổ cứng MBR cần 1 phân vùng Windows (NTFS) Set Active

Download NHV BOOT phiên bản mới nhất tại đây : https://nhvboot.com/download

Chuyển đổi Windows boot Legacy sang UEFI

Lưu ý quan trọng : Boot vào WinPE NHV BOOT bằng chế độ boot UEFI

Mở phần mềm Partition Wizard

Partition Wizard trong NHV BOOT có ở Desktop hoặc menu PStart
Phân vùng Windows đã được Set Active

Đối với phân vùng Windows đã được Set Active khi các bạn chuyển chuẩn ổ cứng từ MBR sang GPT, Partition Wizard sẽ tự tạo thêm 1 phân vùng EFI (FAT32)

Chuyển đổi chuẩn ổ cứng MBR -> GPT Convert MBR Disk to GPT Disk
Cảnh báo chuyển chế độ boot từ Legacy sang UEFI trong cài đặt BIOS. Click OK
Chọn Yes
Partiton Wizard sẽ tự động tạo phân vùng EFI (FAT32) 200MB . Click Apply để thực hiện tiến trình
Kết quả chuyển đổi Windows boot Legacy sang UEFI thành công

nhvboot.com đã hoàn thành hướng dẫn chuyển đổi chế độ boot Windows Legacy sang UEFI. Chúc các bạn thành công !