Hướng dẫn chuyển đổi chế độ boot Windows UEFI sang Legacy

Chia sẻ bài viết

Bạn đang dùng Windows boot ở chế độ UEFI muốn chuyển qua Legacy. Bài viết này nhvboot.com sẽ hướng dẫn chuyển đổi chế độ boot Windows mà không phải cài lại

Trước khi thực hiện các bạn cần nắm rõ nguyên tắc sau :

Windows boot ở chế độ UEFI chuẩn ổ cứng GPT cần 2 phân vùng EFI (FAT32) và Windows (NTFS)

Windows boot ở chế độ Legacy chuẩn ổ cứng MBR cần 1 phân vùng Windows (NTFS) Set Active

Download NHV BOOT phiên bản mới nhất tại đây : https://nhvboot.com/download

Chuyển đổi Windows boot UEFI sang Legacy

Lưu ý quan trọng : Boot vào WinPE NHV BOOT bằng chế độ boot Legacy

Mở phần mềm Partition Wizard

Partition Wizard trong NHV BOOT có ở Desktop hoặc menu PStart
Windows đang ở chế độ boot UEFI
Tiến hành xoá phân vùng EFI (FAT32)
Click Apply
Chuyển đổi chuẩn ổ cứng GPT -> MBR Convert GPT Disk to MBR Disk
Rebuild MBR
Set Active cho phân vùng Windows
Kết quả như hình

Tiếp theo mở phần mềm Macrium Reflect

Macrium Reflect trong NHV BOOT có ở Desktop hoặc menu PStart
Chọn Fix Windows boot problems
Chọn Windows -> Next
Active Partition chọn phân vùng Windows -> Next
Click Finish để tiến hành fix boot
Fix boot thành công. Các bạn khởi động lại để boot Windows chế độ Legacy

nhvboot.com đã hoàn thành hướng dẫn chuyển đổi chế độ boot Windows UEFI sang Legacy. Chúc các bạn thành công !