Hướng dẫn chuyển đổi chế độ boot Windows UEFI sang Legacy

Bạn đang dùng Windows boot ở chế độ UEFI muốn chuyển qua Legacy. Bài viết này nhvboot.com sẽ hướng dẫn chuyển đổi chế độ boot Windows mà không phải cài lại

Trước khi thực hiện các bạn cần nắm rõ nguyên tắc sau :

Windows boot ở chế độ UEFI chuẩn ổ cứng GPT cần 2 phân vùng EFI (FAT32) và Windows (NTFS)

Windows boot ở chế độ Legacy chuẩn ổ cứng MBR cần 1 phân vùng Windows (NTFS) Set Active

Download NHV BOOT phiên bản mới nhất tại đây : https://nhvboot.com/download

Chuyển đổi Windows boot UEFI sang Legacy

Lưu ý quan trọng : Boot vào WinPE NHV BOOT bằng chế độ boot Legacy

Mở phần mềm Partition Wizard

Tiếp theo mở phần mềm Macrium Reflect

nhvboot.com đã hoàn thành hướng dẫn chuyển đổi chế độ boot Windows UEFI sang Legacy. Chúc các bạn thành công !