Hướng dẫn mở khoá các loại tài khoản Windows

Chia sẻ bài viết

Quên mật khẩu tài khoản Windows hoặc các vấn đề bảo mật sinh trắc học như vân tay , mống mắt , nhận diện khuân mặt rất nhiều người dùng gặp phải . Có những máy sử dụng tài khoản Microsoft để đăng nhập hoặc các máy tính ở cơ quan sử dụng tài khoản Domain . Các vấn đề mở khoá các loại tài khoản Windows sẽ được giải quyết trong bài viết này

NHV BOOT bộ công cụ máy cứu hộ máy tính hiện đại chuyên nghiệp có tích hợp phần mềm mở khoá hoặc tìm mật khẩu cực kỳ mạnh mẽ . Đối với phần mềm “Passcape Windows Password Recovery” có trong NHV BOOT sẽ mang lại cho người dùng rất nhiều tính năng như : Mở khoá tài khoản Local , tài khoản Microsoft , tài khoản Domain , bảo mật vân tay , mống mắt , nhận diện khuân mặt , khôi phục lại mật khẩu đã bẻ khoá trước đó ( khi bẻ khoá phải lưu lại file Rollback.puc)

Hướng dẫn mở khoá các loại tài khoản Windows với “Passcape Windows Password Recovery” và NHV BOOT :

Bên dưới là máy tính đang dùng Windows 11 có tài khoản Microsoft . Sử dụng NHV BOOT để mở khoá

Boot vào WinPE NHV BOOT để tiến hành mở khoá Windows khi quên mật khẩu hoặc mục đích khác . Tìm và mở phần mềm “Unlock Password”

Sau khi mở phần mềm “Unlock Password” lên giao diện gồm các lựa chọn . Tuỳ vào nhu cầu và trường hợp các bạn có thể lựa chọn các chế độ

Ở bài viết này sẽ hướng dẫn gỡ mật khẩu tài khoản Microsoft và Local nên sẽ lựa chọn chế độ là “SAM – work with regular user accounts” và “Reset or change user account password” . Sau khi chọn chế độ xong sang bước tiếp theo chọn “Next”

Tiếp theo phần mềm sẽ đưa ra gợi ý lựa chọn . Ở bài viết này sẽ chỉ hướng dẫn mở khoá tài khoản local , tài khoản Microsoft và mật khẩu , mã PIN , vân tay , mống mắt , nhận diện khuân mặt … nên sẽ chọn “No”

Nếu chọn “Yes” phần mềm sẽ chuyển qua giao diện tìm mật khẩu Wifi , mật khẩu email đã đăng nhập trên các ứng dụng như Outlook …. như hình dưới

Bước tiếp theo chọn “No”

Tiếp theo chọn vào tài khoản có mật khẩu rồi “Next” như hình dưới

Tiếp theo chọn “RESET/CHANGE”

Nếu là tài khoản Microsoft phần mềm sẽ đưa ra thông báo . Tiếp theo chọn “Yes”

Tiếp theo sẽ có thông báo ” lưu lại file khôi phục mật khẩu Rollback.puc ? ” . Nếu lưu lại file mật khẩu với mục đích khác chọn “Yes” , sau khi lưu lại có thể khôi phục lại mật khẩu cũ trên máy mà người dùng có thể sẽ không biết là máy đã bị bẻ khoá . Ở bài viết này sẽ chọn “No” không lưu lại file backup password

Bước cuối cùng Chọn “OK” rồi thoát phần mềm . Khởi động lại máy tính

Như vậy NHV BOOT đã hướng dẫn mở khoá các vấn đề liên quan đến tài khoản Local , Microsoft , Domain , nhận diện sinh trắc học ….trên hệ điều hành Windows xong . Ngoài ra với bộ công cụ cứu hộ máy tính hiện đại chuyên nghiệp NHV BOOT còn rất nhiều phần mềm để xử lý các vấn đề khác