Hướng dẫn cập nhật – update NHV BOOT phiên bản mới

Chia sẻ bài viết

Với NHV BOOT được tác giả update thường xuyên để đảm bảo bộ phần mềm trong NHV BOOT ổn định và mới nhất

Download NHV BOOT phiên bản mới nhất tại đây https://nhvboot.com/download

1. Cập nhật NHV BOOT với file ISO

Download file NHV-BOOT-2022-XXX-ISO.zip về các bạn giải nén ra sau đó mở file NHV-BOOT-2022-XXX.iso copy toàn bộ dữ liệu từ file iso rồi chép vào phân vùng NHV BOOT đã có từ trước

2. Cập nhật NHV BOOT với file RDR

Download file NHV-BOOT-2022-XXX-RDR.zip về các bạn giải nén ra sau đó mở file R-Drive Image.exe chọn “Restore Image”

Chọn đến file NHV-BOOT-2022-XXX.rdr . Tiếp theo chọn “Next”

Tiếp theo cần chú ý như hình

Chọn “Start” để hoàn tất quá trình cập nhật NHV BOOT

Trong quá trình cập nhật NHV BOOT nếu có bất cứ vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật NHV BOOT