HƯỚNG DẪN UPDATE PHIÊN BẢN MỚI NHV BOOT

Chia sẻ bài viết

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Với NHV BOOT được tác giả update thường xuyên để đảm bảo bộ phần mềm trong NHV BOOT ổn định và mới nhất

Download NHV BOOT phiên bản mới nhất tại đây https://nhvboot.com/download/

1. Cập nhật NHV BOOT với file ISO

Download file NHV-BOOT-2022-XXX-ISO.zip về các bạn giải nén ra sau đó mở file NHV-BOOT-2022-XXX.iso copy toàn bộ dữ liệu từ file iso rồi chép vào phân vùng NHV BOOT đã có từ trước

2. Cập nhật NHV BOOT với file RDR

Download file NHV-BOOT-2022-XXX-RDR.zip về các bạn giải nén ra sau đó mở file R-Drive Image.exe chọn “Restore Image”

Chọn đến file NHV-BOOT-2022-XXX.rdr . Tiếp theo chọn “Next”

Tiếp theo cần chú ý như hình

Chọn “Start” để hoàn tất quá trình cập nhật NHV BOOT

Trong quá trình cập nhật NHV BOOT nếu có bất kỳ thắc mắc gì xin hãy liên hệ trực tiếp với trang hỗ trợ NHV BOOT

https://www.facebook.com/nhvbootsupport

 21,485 Lượt xem