FILE .TIB WINDOWS 7 ULTIMATE 64-BIT LEGACY/MBR

5/5

THÔNG TIN FILE .TIB WINDOWS 7 ULTIMATE 64-BIT LEGACY

– Windows 7 Ultimate 64-bit Build 7601

– Office 2016 Pro Plus

– Google Chrome

– Ultraviewer

– Winrar

– Unikey

Windows 7 Ultimate 64-bit Build 7601 nguyên gốc từ Microsoft không loại bỏ bất kỳ thành phần nào đảm bảo tính ổn định

Chỉ cài đặt cho các máy tính tương thích Windows 7 , Từ main Z270 ( Intel Gen 7 ) hoặc cũ hơn

Cài đặt nhanh gọn thao tác đơn giản

Lưu ý :

Dùng ” Acronis True Image 2014 ” trong NHV BOOT để restore file .TIB

Sử dụng restore cho các máy tính sử dụng chuẩn boot Legacy/MBR

Để đảm bảo tính tương thích cao file .TIB chưa có sẵn driver USB 3.0

Đã active Windows vĩnh viễn

Office chưa được Active sau khi restore file .TIB

Link download Google Drive

 951 Lượt xem