NHV BOOT 2024 EXTREME

Giá bán : 150 000 VND

Giá bán : 450 000 VND

Phiên bản cao cấp với đầy đủ tính năng dùng để tạo boot cho USB, HDD/SSD box. Với tốc độ boot nhanh hơn, phần mềm và ứng dụng cao cấp hơn, có thể tuỳ biến. NHV BOOT 2024 EXTREME sẽ đem lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng

NHV BOOT EXTREME (1 Year) : Hỗ trợ, tải xuống cập nhật trong 1 năm

Phiên bản cao cấp với đầy đủ tính năng dùng để tạo boot cho USB, HDD/SSD box. Với tốc độ boot nhanh hơn, phần mềm và ứng dụng cao cấp hơn, có thể tuỳ biến. NHV BOOT 2024 EXTREME sẽ đem lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng

NHV BOOT EXTREME (Lifetime) : Tải xuống, cập nhật trọn đời, không giới hạn

GÓI TẠO USB CÀI MACOS + OFFICE

Giá bán : 100 000 VND 

Gói tạo USB cài macOS từ phiên bản 10.10 Yosemite đến 14.0 Sonoma. Định dạng file .rdr dùng R-Drive Image tạo USB dễ dàng và nhanh chóng. Gói download có thêm bộ cài Office 2011 – 2021 dành cho macOS. Cập nhật thường xuyên, không giới hạn thời gian download, sử dụng trọn đời. Hỗ trợ mac Intel và Apple M Series.
Gói download gồm các phiên bản sau :
- macOS 10.10 Yosemite - macOS 14.0 Sonoma
- Office 2011 - 2021 for macOS